Harcerski Klub Ratowniczy "Auxilium"

Harcerski Klub Ratowniczy „Auxilium” powstał na początku 2005r z inicjatywy kilku osób interesujących się ratownictwem i chcących szerzyć idee niesienia Pierwszej Pomocy wśród mieszkańców Dąbrowy Górniczej i całego Zagłębia. HKR działa przy Komendzie Hufca ZHP w Dąbrowie Górniczej ul. Królowej Jadwigi 8, jednak zgodnie z Konstytucją może zrzeszać harcerzy z terenu całego śląska.
HKR zajmuje się przede wszystkim rozwijaniem pasji ratowniczych swoich członków, organizacją szkoleń i pokazów w zakresu I pomocy.
W ostatnich latach Członkowie Klubu realizowali projekty współfinansowane ze środków Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej:
Pierwsza pomoc dla każdego małolata (2009)
Nauczycielu ucz jak ratować (2009)
Pierwsza pomoc w plenerze (2010)
Pierwsza pomoc – dla każdego dorosłego (2010)
Pierwsza pomoc - prosta sprawa(2010)
Pierwsza pomoc dla każdego (2011)
Pierwsza pomoc prosta sprawa (2012)

W ramach współpracy Harcerskiej Szkoły Ratownictwa z Fundacją Podaruj Dzieciom Słońce braliśmy udział w ogólnopolskiej akcji prowadzenia szkoleń z I pomocy w Marketach Kaufland.
HKR współpracuje z organizacjami pozarządowymi prowadząc pokazy i zajęcia w ramach projektów partnerskich takich jak: „Wspinać każdy może się” – Polskie Towarzystwo Sportów Ekstremalnych czy „Dąbrowski Festiwal Turystycznej Przygody” – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze o/ Dabrowa Górnicza.
Członkowie HKR Auxilium brali udział w zabezpieczeniu imprez takich jak:
Dzień Dziecka w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu w Katowicach 2005
Międzyszkolny Marsz na Orientację o Puchar Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej 2005
Regionalne Zawody PCK 2005
Pierwsze Chorągwiane Zawody I pomocy, Chorzów 2005
Zlot Chorągwi Śląskiej w Bytomiu 2005
Obchody 85-lecia harcerstwa na Śląsku
Uroczystości związane z pogrzebem Papieża Jana Pawła II na Błoniach w Krakowie
Ogólnopolski Złaz Seniorów 2008

Szefem wyszkolenia specjalnościowego jest Instruktor Harcerskiej Szkoły Ratownictwa posiadający Srebrną Odznakę Ratownika ZHP – z zawodu Ratownik Medyczny.
Członkowie HKR na bieżąco przechodzą kolejne szkolenia uzupełniając swoją wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i profilaktyki prozdrowotnej.
O bieżących działaniach HKR można przeczytać na :
http://harcerskiklubratowniczyauxilium.blogspot.com/
Wygenerowano w sekund: 0.01
691,440 Unikalnych wizyt